MUUTTOPALVELU M. KÄHÄRIN YLEISET TOIMITUSEHDOT 01.01.2023

1. Soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan Muuttopalvelu M.Kähärin asiakkaalle tuottamiin palveluihin sekä Suomessa että ulkomailla.

2. Palvelut ja työsuoritukset

2.1 Toimeksiannot

  • Toimeksiannoiksi luetaan kaikki ne työsuoritukset, jossa Muuttopalvelu M.Kähäri tai Muuttopalvelu M.Kähärin alihankkija on toimittanut asiakkaalle kuljetus/muuttopalveluita tai muuttomateriaaleja.

2.2 Toimeksiannon peruuttaminen

  • Kotimaanmuutoissa asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus veloituksetta 7 vrk ennen sovittua työsuoritusta. Muuten Muuttopalvelu M.Kähärillä on oikeus laskuttaa sovitusta  työstä 30% vastaava korvaus.
  • Ulkomaanmuutoissa asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus 14 vrk ennen sovittua työsuoritusta. Muuten Muuttopalvelu M.Kähärillä on oikeus laskuttaa sovitusta työstä 30% vastaava korvaus.

2.3 Ylivoimainen este ( Force majeure )

  • Muuttopalvelu M.Kähärin tulee viipymättä ilmoittaa asiakkaalle mahdollisesta ylivoimaisesta esteestä.
  • Ylivoimainen este oikeuttaa asiakkaan sekä Muuttopalvelu M.Kähärin luopumaan toimeksiannosta kuitenkin niin, että asiakas on velvollinen maksamaan jo tehdystä työsuorituksesta. Muuttopalvelu M.Kähäri ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita kuluja.

2.4 Mikäli työsuoritus poikkeaa merkittävästi tilauksesta, joka on kirjallisesti tai suullisesti sovittu, esim. tavaramäärä on ilmoitettua suurempi tai että asiakas teettää tilauksen ulkopuolisia töitä, on Muuttopalvelu M.Kähärillä oikeus veloittaa näistä töistä erikseen.

2.5 Muuttopalvelu M.Kähäri ei ole velvollinen tekemään kalusteiden purku- /kokoamistöitä, sähkö- sekä putkitöitä ( esim. valaisinten/pesukoneiden irrotus/asennus ) mikäli näin ei ole erikseen sovittu.

2.6 Kassakaappien, pianojen sekä muiden erityisen raskaiden esineiden siirrot tulee aina sopia Muuttopalvelu M.Kähärin kanssa erikseen.

3. Reklamaatiot ja korvausvastuut

3.1 Mikäli Muuttopalvelu M.Kähärin suorittaman työsuorituksen aikana rikkoontuu asiakkaan irtaimistoa tai muuta omaisuutta, on asiakkaan tehtävä kirjallinen reklamaatio Muuttopalvelu M.Kähärille 14vrk kuluessa. Ellei näin toimita, on Muuttopalvelu M.Kähäri vapaa vastuusta.

3.2 Asiakkaan on selkeästi pystyttävä todentamaan tapahtunut vahinko, joka on johtanut tavaroiden tai muun omaisuuden vaurioitumiseen. Ellei näin toimita, on Muuttopalvelu M.Kähäri vapaa vastuusta.

3.3 Muuttopalvelu M.Kähärin kaikkiin kuljetuksiin sisältyy Tiekuljetussopimuslain mukainen kuljetusvastuuvakuutus. Vastuuvakuutuksen korvaus on enimmillään 20€/kg kotimaankuljetuksissa ja 8,33 SDR/kg ulkomaankuljetuksissa tavaran kokonaispainosta puuttuvaan/vahingoittunutta kiloa kohti. ( SDR on eri valuutoista muodostettu rahayksikkö, jonka arvo toimii laskuyksikkönä ) Asiakas voi parantaa vakuutusturvaa ottamalla erillisen kuljetusvakuutuksen.

3.4 Muuttopalvelu M.Kähärin korvausvastuuseen eivät sisälly elektroniset vahinkotapahtumat esim. tietokoneohjelmien/tiedostojen tuhoutumiset, johtojen yms. irrottamisesta tai asentamisesta esim. väärään paikkaan aiheutuneet vahingot sekä muut niihin rinnastettavat vahinkotapahtumat.

3.5 Muuttopalvelu M.Kähärin korvausvastuu voi pienentyä tai poistua kokonaan mikäli vahingon voidaan osoittaa syntyneen seuraavista seikoista:

  • Siirrettävä irtaimisto tai tilat joissa työskennellään eivät ole asianmukaisesti pakattu/suojattu. Pakkaus/suojaus ovat asiakkaan vastuulla, ellei toisin ole sovittu.
  • Elektroniseen laitteeseen ei ole toimeksiannon aikana syntynyt selviä ulkoisia vaurioita.
  • Siirrettävä irtaimisto on erityisen herkkä lämpötilan/kosteuspitoisuuden vaihteluille, esim. kasvit.
  • Kuljetettavan irtaimiston huonokunto tai virheellinen kokoaminen ei mahdollista sen siirtämistä normaaleilla työmenetelmillä.

3.6 Muuttopalvelu M.Kähärin korvausvastuu ei koske vaurioituneen tavaran tunnearvoa, välillisiä vahinkoja tai menetyksiä.

4. Varastointipalvelut

4.1 Varastoinniksi luetaan kaikki ne varastointitapahtumat, joissa Muuttopalvelu M.Kähäri ja asiakas ovat sopineet tavaroiden varastoinnista Muuttopalvelu M.Kähärin tiloissa.

4.2 Muuttopalvelu M.Kähärin varastossa ei saa varastoida:  vaarallisia tai haitallisia aineita, lämpötilanvaihteluille herkkiä tavaroita (esim. kasvit, herkät taideteokset).

4.3 Mikäli laskutettu varastovuokra on ollut maksamatta yli kuukauden, on Muuttopalvelu M.Kähärillä oikeus päättää varastointisopimus.

4.4  Muuttopalvelu M.Kähärillä ei ole velvollisuutta luovuttaa varastoituja tavaroita asiakkaalle, mikäli varastointi maksuja on maksamatta. Mikäli varastointimaksuja ei saada asiakkaalta perittyä, on Muuttopalvelu M.Kähärillä oikeus myydä noutamatta jätetyt tavarat.

5. Laskutusehdot

5.1 Varastointipalvelut laskutetaan kuukausittain tai sopimuksen mukaan.

5.2 Mikäli sovittuun työsuoritukseen sisältyy välivarastointia, tulee vähintään 50% muuttolaskusta suorittaa välittömästi välivarastoinnin alettua.

5.3 Työsuoritukset laskutetaan joko kokoaan ennakkoon ( yksityishenkilöt ) tai työsuorituksen jälkeen ( yritykset ). Maksuaika yrityksille 14pv. Viivästyskorko on sen hetkinen Suomen Pankin vahvistama viivästyskorko.

5.4 Mikäli tilauksen maksavalta yritykseltä löytyy maksuhäiriömerkintä, voi Muuttopalvelu M.Kähäri vaatia työsuorituksesta etukäteismaksua.